Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Székely viccek

Becsönget egy házaló egy szegény székelyhez.
- Nagyon szép utazóbőröndöket tudok ajánlani.
- Minek az nekem?
- Hát, ha például vonaton utazik uraságod, ebbe rakhatja a ruháit!
- És akkor üljek ott pucéron a pályaudvaron?!


Az öreg székely részegen megy haza és beleesik a kútba. Kirohan hozzá az egész család, leengedik a kötelet és elkezdik felhúzni. Mikor kibukkan a feje a kútból, elkezd rettentően nevetni.
Mondja neki az asszony:
- Ember, mit röhögsz, hisz épp hogy csak megmentettük az életed!
- Azon röhögök, hogyha elengedném a kötelet, hogy seggre esnétek!


A rendőr megállítja a székely bácsit.
- Hé bátyám, mit visz azon a szekéren?


A székely odahajol a rendőr füléhez, és belesúgja:
- Szénát.
- És miért sugdolózik?
- Hogy a lovak ne kérjenek!


Két székely bácsi találkozik a piacon. Egyik kérdezi:
- Mit adtál a lovadnak tavaly, amikor kólikás volt?
- Korpát meg melaszt!
Egy hét múlva újra találkoznak:
- Korpát meg melaszt adtam a lovamnak, mégis megdöglött!
- Az enyém is!


Székely fiú hazaérkezik Budapestről, visz az apjának egy dobozos sört. Apja elveszi a sört, előkapja a bicskáját, és kezdi bontani a dobozt, mire a fiú rászól:
- De idősapám! Itt ez a kallantyú. Arra való, hogy az ember meghúzza, és ki van nyitva a doboz.
- Na, igen! Annak, akinek nincsen bicskája!


Székely bácsika rohan a vonat után, végül csak lekési, a vonat akkor gördül ki a peronról, mikor odaér.
Erre a bácsi:
- Eredj csak, eredj, a jegy úgyis nálam van!


Székely bácsi nagy kínlódás közepette borotválkozik. A gyerek:
- Mi a baj, édesapám?
- Életlen a beretva. Nem viszi a szakállamat!
- Ne mondja már nekem édesapám, hogy keményebb a szakálla, mint az a konzervdoboz, amit most nyitottam ki ezzel a beretvával!


A székely este kimegy az udvarba. Egy kis idő múltán belép az ajtón, a nadrágszára nedves.

Mire az asszony:
 - Esik?
 - Nem, fúj...


- Mondja Bácsi, miért ilyen soványak ezek a tehenek ezen a dús füvű legelőn? -- kérdezi az állatokat legeltető székelytől az arra járó turista.
- Hát bizony fiam, komoly oka van annak - feleli az öreg.
- ???
- Amióta eladtam mellőlük a bikát, csak nefelejcset esznek.


Két székely beszélget:
 - Hé szomszéd, miért van annak a disznónak három lába?
 - Mit gondol kend, majd levágom az egészet egy bableves miatt!


Az öreg székely lefekvést követően minden este imádkozott elalvás előtt. Éppen a Miatyánkot kezdte el, mikor a felesége, aki unta a mindennapi ájtatoskodást, mivel az öreg ilyenkor nem vele foglalkozott, így szólt:
- Apjuk, miért nem foglalsz engemet is az imáidba?
- Hát már hogyne foglalnálak asszony? Éppen az előbb imádkoztam, hogy  Istenem szabadíts meg a gonosztól engemet!


Öreg székely elmegy az orvoshoz. A doki meghallgatja a tüdejét, s így szól az öreghez:
- Sóhajtson nagyokat kérem!
- Ej, haj...


Öreg székely ül a háza kertjében és pipázik. Kiabálva rohan feléje az unokája.
 - Nagyapa, nagyapa! Medve van a háztetőn!
Az öreg szippant egyet a pipából és így szól:
- No, akkor hozd a kutyát, a puskát meg a petrencésrudat.
- Minek ennyi minden, nagyapa?
- Én majd felmászok a tetőre, a petrencésrúddal lepiszkálom a medvét, te meg ráereszted a kutyát, hogy harapja le nekije a tökeit.
- De minek a puska?
Az öreg megint szippant a pipából és azt mondja:
- Ha netalán a medve piszkál le engem, akkor lelövöd a kutyát.


A székely atyafi szeret a pohár fenekére nézni, és egyre gyakrabban. Az asszonya ezt nem nézi jó szemmel, mert ha a férje túl sokat iszik, akkor durva, nem beszámítható. Egyik nap jönnek a tehenek a csordából haza, és szokásuk szerint egyenesen a vizes vályúnak esnek. Amikor befejezik az ivást, mondja az asszony a férjének:
- Látod-e te ember, ez csak egy marha, és mégis tudja mi az elég!
Erre az atyafi:
- Vízből én es tudnám!


A négernek, a székelynek és a románnak egyszerre születik gyereke. Mindhárman várnak a szülőszoba ajtaja előtt, hogy végre megláthassák a gyereküket. Egyszer csak kilép a szobából a nővérke:
- Uraim, gratulálok, mindhármuk gyereke egészséges. Csak egy baj van, összekevertük őket. Kérem, fáradjanak be, és válasszák ki a sajátjukat.
Erre a székely egyből berohan, és felkapja a néger gyerekét. Mire az:
- Székely! Nem látod, hogy az az én gyerekem? Teljesen olyan mint én, a bőre színén is látszik.
Mire a székely:
- Lehet, hogy a tied, de amíg ki nem derül melyik a románé, addig ez nálam marad!!!


Két székely beszélget:
- Te, Áront mégsem holnap temetik, hanem pénteken.
- Miért, jobban van?


A székelycsalád vacsorázik, és a gyerek nagyon csámcsog. Megszólal az apa:
- Ne csámcsogj! - de a gyerek tovább csámcsog.
- Ne csámcsogj, mert pofon lesz! - a gyerek azért is.
Lendül az apa keze, de a gyerek lehúzza a fejét, és a pofon az asszonyt éri, hogy leesik a székről.
A gyerek éktelenül elkezd röhögni, mire az apa:
- Ne röhögj, anyád is csámcsogott.


János bácsi jó ideje kedvenc kocsmájában iszogat. Érzi a végén, nem tud felállni, akárhogy próbálja. Gondolja egy kis friss levegő nem árt és kikúszik az ajtóig. Mikor kimászik, látja, még mindig nem tud felállni. Na, gondolja, talán ha hazakúszik, akkor majd sikerül.

Hazaér, de csak nem tud felállni. Bekászálódik az ágyba és egyből kidől.
Másnap a felesége rángatja fel, és mondja:
- Másnap persze megint se*** részegre ittad magad a kocsmában!
- Honnan tudod?
- Szóltak, hogy ott hagytad a tolókocsid!!


Az öreg székely részegen a kocsmából hazafelé tart a szekéren bóbiskolva. Ezt meglátja a rendőr, s megállítja a fogatot.
- Bátyám, maga olyan részeg, hogy majd lefordul a kocsiról, szerencsétlen ló meg csak megy a feje után, még baleset lesz belőle!

Az öreg székely csak mordul rá egyet.
A rendőri intézkedés gyanánt a következőket mondja:
- Bátyám, látva a jelenleg állapotát, mit szólna ahhoz, ha most elvenném a lovát?
A székely meghúzza a vállát, s közli:
- Mit szólhatnék? Rendőr vejem még úgysem volt!


A székely meg a fia az érett gyümölcsöket szedik össze a kertben. A fiú megkérdezi:
- Mi lesz ebből a sok gyümölcsből, édesapám?
- Hát, ha anyád meggyógyul lekvár, ha nem, akkor pálinka.


A székely és fia szántanak, egyszer csak az eke kifordít egy vadászpuskát. Nézegeti az öreg székely meg a fia, de nem tudják, mi az.
Azt mondja az öreg:
- Fiam, úgy hiszem, ez egy furulya!
Azzal a szájába veszi és elkezdi fújni. Addig matat a puskán, míg elhúzza a ravaszt. A puska hatalmasat dörren és elviszi az öreg száját.
Megszólal a fiú:
- Hát édesapám hiába vigyorog, én azért egy kicsit megijedtem.


Két székely beszélget:
- Kell egy fél malac?
- Áááhh, dehogy!
- De mért nem?
- Mert eldőlne az ólban!


Besorozzák Ábelt a haditengerészethez:
 - Tud úszni?
- Miért? Hajó nincs?


A budapesti turista csoport megindultan szemléli a idilli Hargitát. A távolból egy juhnyáj közeledik, pásztoruk János bácsi, akit a turisták könnybe lábadó szemmel csodálnak, minthogy ez valószínűleg teljes harmóniában él a természettel.
Az egyik turista megszólítja az öreget:
- Aztán adnak-e tejet ezek a juhok?
- A fehérek adnak - feleli János bácsi.
- És a feketék?
- Hát, azok is.
- És gyapjút adnak-e ezek a juhok?
- A fehérek adnak.
 És a feketék?
- Hát, azok is.
- De hát János bácsi, miért tesz mindig különbséget a fehér és a fekete juhok között?
- Mert a fehérek mind az enyémek.
- És a feketék?
- Hát, azok is.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.