Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Az illegálistól az alig ellátásig

Kulcsok...
A tárgyalás szünetében Kennedy kijön a folyosóra, nagy aranykulcsot forgat az ujján. Hruscsov megkérdi tőle:
– Minek ez az aranykulcs?
– Ez, kérlek szépen, az atomnak a kulcsa. Akinél ez a kulcs van, az a világ ura.
A következő szünetben kijön Hruscsov, ő egy nagy, rozsdás kulcsot forgat az ujján.
Megkérdezi tőle Kennedy:
– Minek ez a nagy, rozsdás kulcs?
– Ez, kérlek szépen, egy WC kulcsa. Akinél ez a kulcs van, az nem könnyen csinál be.

Hruscsov és Kennedy
A cigányasszony ikreket szül. Az egyiket Hruscsovnak keresztelik, a másikat Kennedynek.
– Tisztelendő úr! – szól a fiatal anya. – Most hát melyik a Hruscsov?
– Hát, amelyik telhetetlenebb az evésben!
– Ez nem jó, mert mindkettő egyformán vadul eszik!
– Hát akkor amelyik jobban ordít!
– Ez sem jó, mert egyformán üvöltenek!
– Hát akkor, édes lányom – szólt az öreg plébános -, eredj haza, tedd tisztába őket, és amelyik hamarabb becsinál, az a Hruscsov.

Egy kicsivel lejjebb
Egy repülőgépen utazik Kennedy, Hruscsov és Kádár. Beszélgetnek. Azt mondja Kennedy:
– Nálunk olyan házak épülnek, hogy már az égig érnek.
– Ez nem igaz! – hitetlenkedik a másik kettő.
– Na, jó, hátha nem is addig, egy kicsivel lejjebb.
Megszólal Hruscsov:
– A mi úrhajósaink már a csillagokra is elmennek.
A másik kettő ezt sem hiszi el.
– Na jó, hátha nem is addig, hát egy kicsivel lejjebb.
Gondolkodik Kádár: "mit mondhatok én, se felhőkarcolóink, se űrhajósaink nincsenek". Egyszer csak megszólal:
– Ez mind semmi! Nálunk egy asszony a száján szülte meg a gyerekét.
Kennedy is, Hruscsov is tiltakozik:
– Ez nem igaz, ilyen nincs!
Mire Kádár:
– Hát jó. Ha nem is a száján, hát egy kicsivel lejjebb.

Ki repüljön?
Újfajta meghajtású, kísérleti rakétát akarnak a világűrbe küldeni. Önként jelentkezőre volna szükség. Jelentkezik is három ország űrhajósa: egy orosz, egy amerikai és egy magyar. A bizottság maga elé kéri az oroszt.
– Nos, elvtárs, maga mennyi pénzt kér ezért az életveszélyes utazásért?
– Egymillió dollárt.
– Mire költené?
– Segítenék a falumon, elneveztetnék magamról egy utcát, a többit felajánlanám a pártnak.
– Jó, menjen ki, majd értesítjük!
Következik az amerikai pilóta.
– Mennyiért vállalná?
– Kétmillió dollárért.
– Mihez kezdene vele?
– Egymillióért részvényeket vennék, a másikért pedig szobrot emeltetnék magamnak.
– Rendben van, majd értesítjük!
Utoljára marad a magyar.
– És ön mennyit kér?
– Hárommillió dollárt.
– Ez nagyon sok, mit csinálna ennyi pénzzel?
– Egymilliót megtartanék magamnak. Egymilliót önnek adnék, hogy biztosan engem válasszon, egymillióért meg felmegy az a bolond orosz...

Hírek a sajtóban
Kennedy és Hruscsov megegyezik abban, hogy a két világrendszer közti különbséget autóversenyen döntik el. A versenyt lebonyolítják, és az első lesz Kennedy, a második Hruscsov. A verseny eredményéről a két ország sajtója a következőképpen számol be.
New York Times: "A két világhatalom közötti műszaki fölény eldöntése érdekében tegnap megtartott autóversenyen első lett Kennedy, a második Hruscsov."
Ugyanez az Izvesztyijában: "A tegnapi napon a szocializmus és a kapitalizmus közti különbség eldöntésére megrendezett autóversenyen Hruscsov elvtársnak sikerült az igen előkelő második helyen végeznie, ugyanakkor Kennedy úr csak az utolsó előtti helyet tudta elfoglalni."

A moszkvai állatkertben
Kennedy látogatást tesz a Szovjetunióban. A programban szerepel a moszkvai állatkert meglátogatása. Odaérve a strucc ketrecénél megkérdezi Hruscsov:
– No, Kennedy komám, tudod-e, hogy ez mi?
– Már hogyne tudnám, ez a strucc.
– Á, nem, ez a Lenin Szovhoz napos csibéje!
Mennek tovább, odaérnek a vízilóhoz.
– No, Kennedy komám, tudod-e, hogy mi ez?
– Már hogyne tudnám, ez a víziló.
– Á, nem, ez a Vorosilov Kolhoz választási malaca.
Kennedy csóválja a fejét, és mennek tovább. Odaérnek az óriás teknősbékához.
– No, Kennedy komám, tudod-e, hogy ez mi?
– Már hogyne tudnám – mondja az esetből okulva Kennedy -, ez az anyád valagán a lapostetű!

A jólétről
Három államfőt kérdeznek meg országa jólétéről: Brezsnyevet, Nixont és Kádárt.
Brezsnyev: – Az én népem keres ezer rubelt, 400-ból megél, a többit odateszi, ahova akarja.
Nixon: – Az én népem keres 2 ezer dollárt. 800-ból megél, a többit odateszi, ahová akarja.
Kádár: – Az én népem keres 3 ezer forintot, 30 ezerből megél, a többit onnan lopja, ahonnan akarja.

A kannibál fia
Három államfő: Brezsnyev, Nixon és Kádár repülőn utazik, amikor lezuhannak a kannibálok földjén. Elfogásuk után a nagyfőnök elé viszik őket, és először Brezsnyevet kérdezik:
– Hát te honnan jöttél, és ki vagy?
– Én a CCCP államfője vagyok.
– Vigyétek, jó lesz pörköltnek!
– Hát te? – kérdik Nixont.
– Én vagyok az USA elnöke.
– Vigyétek el gulyáslevesnek!
– És te? – kérdezik Kádárt.
– Én vagyok Magyarország vezetője.
– Hát te vagy az? Ott tanul a fiam szakácsnak! – veregeti meg Kádár vállát a kannibálfőnök. – Meg vagy hívva vacsorára. Mit kérsz? Pörköltöt vagy gulyást?

A fene egye meg...
Brezsnyev korában két turista találkozik egy svájci hegyi poharazóban: egy amerikai és egy szovjet. Beszélgetés közben mindenki a saját rendszerét dicséri. Azt mondja az amerikai:
– Az én hazámban van a legtökéletesebb demokrácia és szólásszabadság. Például, ha akarok, bemegyek Washingtonban a Fehér Házba, ott is az elnök irodájába, az asztalra ütök ököllel és azt mondom: – Mister Nixon, a fene enné meg az Ön piszkos pofáját!!! És tudja, mi történik velem? Semmi!!! Ahogy bementem, ugyanúgy ki is jövök, és nem történik velem semmi.
– Óh – mondja Szergej. – Hát ugyanezt én is meg tudom tenni. Én is bemegyek a Kremlbe, ott is a Brezsnyev elvtárs irodájába, ahol ugyanezt mondom én is: – Brezsnyev elvtárs! A fene egye meg Nixon elnök pofáját!!! És tudja, velem sem történik semmi, ahogy bementem, úgy háborítatlanul kijövök.

Brezsnyev és Nixon
Brezsnyev ellátogat Amerikába. Nixon kabátjának hajtókáján három gombot: egy pirosat, egy kéket és egy zöldet fedez fel. Meg is kérdezi:
– Mondja, Nixon úr, mi az a három gomb?
– Ez a legújabb találmányunk. Ha fázom, megnyomom a piros gombot, és melegíteni kezd a kabát. Ha melegem van, megnyomom a kék gombot, és hűteni kezd a kabát. Ha fáradt vagyok, megnyomom a zöld gombot, ez a regeneráló, és mindjárt frissebb, könnyebb vagyok.
Egy év múlva Nixon látogat el Moszkvába. Látja ám, hogy Brezsnyev egy ZIL teherautó ajtaját cipeli.
– Hát ez meg micsoda? – kérdezi Nixon.
– Ez a legújabb találmányunk. Ha fázom, feltekerem az ablakot. Ha melegem van, letekerem az ablakot. Ha fáradt vagyok, eldobom az ajtót és mindjárt könnyebb!

Kultúra
Brezsnyev kalauzolja Moszkvában Cartert, az amerikai elnököt. Egy szép, modern épület egyik emeleti ablakából egyszer csak kizúdít valaki egy vödör szennyvizet. Alig sikerül félreugraniuk.
– Ez a híres szovjet kultúra? – kérdezi Carter bosszankodva.
Egy évvel később, viszontlátogatáson az amerikai elnök kalauzolja Brezsnyevet Washington előkelő negyedében. Egyszer egy patinás épület ablakából kizúdul egy vödör szennyvíz. Brezsnyev kárörvendően jegyzi meg:
– Ez pedig az a híres amerikai kultúra?
– Hát nem egészen – vág vissza Carter -, ez itt a szovjet nagykövetség épülete.

Utolsó kívánságok
A kannibáloknak sikerült elfogniuk az olasz, az amerikai és az orosz elnököt. Közlik velük, hogy teljesítik az utolsó kívánságukat, mielőtt megennék őket, és a bőrükből tam-tam dobot készítenének.
Az olasz szerezne még utoljára egy nagy tál spagettit enni. Az amerikai szeretne még egy utolsó pohár whiskyt inni. Teljesítik a kérésüket, már csak az orosz van hátra:
– Én szereznék két százas szöget! – mondja.
A törzsfőnök furcsállja a kérést, de nem tagadja meg. Az orosz megmarkolja a két szöget, és össze-vissza kezdi szurkálni magát.
– Belőlem ti nem fogtok tam-tam dobot készíteni!

Kádár, a furfangos
Brezsnyev, Ceausescu és Kádár lezuhannak a különrepülőgéppel, egyenesen egy félcivilizált törzs területére. Ahogy ballagnak, jönnek a bennszülöttek. Kádár felszalad a fára, Brezsnyevet meg Ceausescut irtózatosan összeverik.
Második nap ismét jönnek az őslakosok. Kádár ismét fára mászik, a két másik vezetőt ismét megkalapálják.
A harmadik napon, mivel már számítani az újabb ütlegelésre, Brezsnyev közli Kádárral:
– Elvtársam, ha legközelebb jönnek, te maradsz lent!
Így is történik, jönnek a bennszülöttek, Ceausescu meg Brezsnyev felszalad a fára, Kádárt körbeveszik a négerek, éppen fel akarják pofozni, mire Kádár megszólal:
– Állj, most azokat üssétek, akik a fán vannak!...

Melyik katona a jobb?
Kádár János és Lennyid Brezsnyev egyik egymás közti megbeszélésén szóba kerül a katonaság. Hosszasan vitatkoznak azok, hogy a parancs végrehajtásában melyik a jobb katona: az orosz vagy a magyar. Brezsnyev váltig állítja, hogy az orosz katona a jobb, mert az a parancs elhangzása után előbb gondolkodik, azután cselekszik. Mire Kádár János azt mondja, hogy a magyar a jobb katona, mert az előbb végrehajtja a parancsot, azután gondolkodik. Hogy saját igazukat bizonyítsák, behívatnak a szobába előbb egy orosz katonát.
Brezsnyev mondja neki:
– Fiam, bemutatom magának Kádár Jánost, a magyar kommunisták vezetőjét. Kérem, adjon neki egy nagy pofont!
Az orosz katona hosszasan gondolkodik, majd kijelenti, hogy ő bizony sohasem tenne ilyet.
– Jól van, fiam, helyesen cselekedett, elmehet!
A katona távozása után behívatnak egy magyar hadfit.
Kádár János mondja neki:
– Fiam, ez itt Brezsnyev elvtárs, a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára, kérlek, adjál neki egy nagy fülest.
A katona odaugrik és egy irtózatos pofont kever le Brezsnyevnek.
– Jól van, fiam, elmehet – mondja Kádár.
A katona távozik, de az ajtóban megáll, mintha töprengene valamin.
– Min gondolkodol, fiam? – kérdezi Kádár.
– Azon gondolkodom – válaszolja a katona -, hogy nem kellene-e még jól bele is rúgni!

A loholó ördög
Brezsnyev, Ceausescu és Kádár együtt utaznak gépkocsin, egyszer csak meglátják, hogy egy veszett nagy ördög lohol a nyomukban. Megijednek tőle, próbálnának menekülni, de a pokolfajzat sokkal gyorsabbnak tűnik az autónál. Brezsnyev erre kidob egy csomó kitüntetést a melléről, hátha az lelassítja az ördögöt, de az éppen csak odanéz, és lohol tovább utánuk. Ceausescu már rafináltabb, egy zsák aranyat gördít ki az ajtón, a rém meg is áll, de csak megszagolgatja, elfintorítja az orrát, és tovább üldözi őket. Kádár idegesen irkál valamit egy darab papírra, majd kidobja az ablakon. A szörny megáll, elolvassa, majd vonítva megfordul, és elrohan visszafelé. A többiek megkönnyebbülnek, megkérdik Kádárt, mit írt a papírra, hogy ennyire ráhozta a frászt az ördögre.
– Semmi különöset – feleli a főtitkár -, csak azt, hogy: "Ez az út a kommunizmusba vezet."

Tehén a határon
Brezsnyev és Kádár a szovjet-magyar határon találnak egy tehenet. A tehén fara a SZU-ban, az eleje Magyarországon áll, nem tudják arrébb vinni, a jószág megmakacsolja magát. Húzzák-vonják, nem mozdul. Kádár kifulladva kérdi Brezsnyevet:
– Te, Leó, mit csináljunk ezzel a tehénnel?
– Ugyan, kérlek, semmit. Ti majd etetitek, mi meg majd minden nap megfejjük.

Özönvíz – két hét múlva
Az Isten felhívatja magához Brezsnyevet, Reagant és a zsidó rabbit, közli velük, hogy a világ bűnein megutálkozva két hét múlva óriási felhőszakadást küld a Földre, özönvízzel pusztítja el a vétkes emberiséget. Ezután hazaengedi a három vezetőt.
Hazaérkezésekor Brezsnyev felszólal az SZKP kongresszusán:
– Elvtársak, a hatodik ötéves tervet két hét alatt teljesíteni kell!
Hazatér Reagan is.
– Uraim, két hétig mindenki azt csinál, amit akar!
A zsidó rabbi így szól:
– Híveim, két hét alatt mindenki tanuljon meg úszni...

Ki így, ki úgy...
Miniszterelnökök beszélgetnek, országukban hogyan kezdődik egy átlagmunkás hétköznapja.
Az amerikai:
– Nálunk egy munkás reggel bekap három lágytojást, aztán beül a Cadillacjébe, és elindul dolgozni.
A svéd:
– Nálunk egy munkás megeszik reggelire hat tojásból készült rántottát, beül a Volvójába és bemegy dolgozni.
A magyar:
– Nálunk egy munkás ha felkelt, megvakarja a tojásait, felpattan a Csepel kerékpárjára, s bekarikázik dolgozni.

Szent Péter előtt
"Fiait" magához szólítja az Úr. Szent Péter egyenként engedi be őket. Brezsnyev megáll a fényes trónus előtt:
– Ismersz engem, fiam?
– Ismerlek, te vagy az Isten.
– Jól van, gyere, ülj a bal oldalamra!
Kádárnak is felteszi a kérdést az Úr:
– Ismersz engem, fiam?
– Ismerlek, te vagy az Isten.
– Jól van, ülj a jobb oldalamra!
A következő Ceausescu, neki is felteszi a kérdést az Úr:
– Ismersz engem, fiam?
– Ismerlek, csak azt nem tudom, miért ülsz az én helyemen?!

A teljesített kérés
Három embert hív magához az Isten: egy oroszt, egy románt és egy magyart, hogy egy-egy kívánságukat teljesítse.
Az orosz egy fantasztikus luxusgépkocsit szeretne, a román egy szuper Yamaha motort, a magyar csak egy Ceausescu-portrét.
Egy év múlva visszahívják őket, hogyan sáfárkodtak az ajándékkal. Először Iván jön, felkötözött kézzel, gipszben.
– Hát veled mi történt?
– Karamboloztam az autóval, nem szoktam meg a gyors tempót.
Később jön a román, oxigénsátorban, betört fejjel.
– Hát te mit csináltál?
– El akarták lopni a motort, mikor odaszaladtam, megvertek.
Végül megérkezik a magyar is, hófehér Mercedesben, a sofőr kinyitja az ajtót előtte, frakkban, Havannát szívva lép ki az autócsodából.
– Jézusom, hát te mit csináltál a képpel, hogy így megtollasodtál?
– Semmi különöset. Kiálltam a Hősök terére, a képet leraktam magam mellé, és kiírtam alá: "Egy köpés tíz forint!"

Melyik országban gyászolnak a legtöbben?
A keleti tömb vezetői közösen repülnek az ENSZ soron következő ülésének ünnepélyes megnyitójára. Ott van Ceausescu, Jaruzelski, Kádár, Brezsnyev. A gép valahol az óceán fölött lezuhan. Melyik országban gyászolnak a legjobban?
Az NDK-ban, mert Honecker nem ült a gépen.

Hogyan osztozkodott az NSZK és az NDK Marx örökségén?
– Nyugat-Németország kapta A tőkét, az NDK-nak jutott a Kommunista Kiáltvány.

Emlékiratok
A keleti blokk három vezetője egyidőben megírja és kiadja emlékiratait, a következő címmel:
Jaruzelski: A Visztulától a pusztulásig...
Ceausescu: Az illegalitástól az alig-ellátásig...
Kádár: Az Árpád-háztól a szegényházig...

Dubcek – kalapáccsal
Kádár, Brezsnyev és Dubcek kalapácsvetés-versenyen vesznek részt. Elsőnek Kádár dob 50 métert, aztán Brezsnyev 70-et, végül következik Dubcek, akinek 100 méterre sikerül elvetnie. Mindketten megdicsérik Dubceket, aki így válaszol:
– Hát ha még sarlót is dobhattam volna!

Népszavazás után
A szovjet-lengyel határrendezéskor egy kis faluban népszavazást rendelnek el, hová szeretne ezután inkább tartozni a lakosság: a Szovjetunióhoz vagy Lengyelországhoz. A többség Lengyelország mellett dönt. A KGB természetesen vallatóra fogja a helyi tanácselnököt.
– Hát nem voltak elégedettek a Szovjetunióval?
– Jaj, dehogyisnem, csak tudja... azok a kemény orosz telek!

Látod, látod...
Edward Gierek ellátogat Moszkvába, Brezsnyev meghívására. A lengyel első titkárt Brezsnyev elviszi a Moszkva-csatorna partján lévő villájába. Gierek csak ámul-bámul, minden csillog-villog, automatizált liftek, minden márvány. Mindezt látván azt kérdezi Brezsnyevtől:
– Brezsnyev elvtárs! Honnan van neked ilyen szép villád?
– Egyszeri dolog, Gierek elvtárs! Menj oda az ablakhoz! Látod a Moszkva-csatornát átívelő hidat?
– Látom.
– Nos, amikor ezt a hidat felépítették, minden második téglát idehordtak.
A következő évben Brezsnyev Gierek meghívására Varsóba érkezik. Gierek rögtön a villájához viszi, amely a Visztula partján található. Brezsnyevnek leesik az álla: gyönyörű márványpalotát lát maga előtt, komputerizált, csillog-villog, szebb, mint az övé. Megkérdezi Gierektől:
– Gierek elvtárs! Honnan van neked ilyen szép villád? Úgy tudtam idáig, a lengyel nép mindig nagy nyomorúságban élt.
– Brezsnyev elvtárs! Fáradj oda a Visztulára néző ablakhoz. Látod a villám előtt a folyón átívelő hidat?
– Nem látom.
– Na látod...

A világ esze
Egy repülőgépen utazik Bush, Gorbacsov, Ceausescu és a Szentatya. A gép kigyullad, zuhan lefelé.
– Uraim, baj van! – mondja a pilóta. – Öten vagyunk, és a gépen csak négy ejtőernyő van!
– Én vagyok a kapitalista világ vezetője! – mondja Bush. – Engem megillet egy ernyő!
Magára csatol egy ernyőt, és kiugrik.
– Én vagyok a szocialista világ vezetője! – mondja Gorbacsov. – Engem is megillet egy ejtőernyő!
Magára veszi, és kiugrik.
– Én vagyok a világ esze! – mondja Ceausescu. – Engem is megillet egy ernyő!
Magára ölti, és ő is kiugrik.
– Édes fiam! – szól a pápa a pilótának. – Én már öreg ember vagyok, ugorj ki te!
– Ugorjon csak Szentatyám nyugodtan, hiszen még két ernyő van! A Világ Esze ugyanis az elébb ugrott ki a hátizsákommal!

A paraszt gatyái
Egy szekus kérdezi a román parasztot:
– Mi baja van magának a Ceausescu-rendszerrel? Nem jobb most, mint a királyságban volt?
– Nem!
– Miért nem? Hány gatyája volt régen, paraszt?!
– Nyolc.
– És miből volt ez?
– Gyolcsból.
– És most mennyi van?
– Három!
– Igen, de miből?
– Abból a nyolcból!

Társasutazás Romániába
Társasutazást szerveznek Romániába, busszal. Az órák hosszat tartó zötykölődés után az idegenvezető megkérdi az utasokat:
– Látják ott messze azt a hatalmas, sötét foltot?
– Igen.
– Na, azok már Bukarest fényei...

A legnagyobb román sakkozó
Ki a legnagyobb sakkozó Romániában?
– ???
– Elena Ceausescu.
– Miért?
– Egy paraszttal sakkban tartja egész Romániát.

Sírt ás a paraszt
A székely paraszt megy az utcán, vállán viszi a saját fejfáját, melyre rá van írva: "Bors Áron, élt 60 évet." Találkozik a komájával, aki kérdezi.
– Há'?
– Sírt ásnyi.
– No?
– Magamnak.
– ?
– Ceausescu beleesett az Oltba.
– ?
– Én húztam ki...

Látási gondok
Ceausescu elvtárs, a Kárpátok Oroszlánja, beszédet mond a román parlamentben, a karzatok zsúfolásig megtelve. Az egyik néző megveregeti az előtte ülő vállát:
– Elnézést, nem venné le a kalapját, nem látok rendesen.
Az illető teljesíti az óhajt, de öt perc múlva újabb diszkrét kocogtatás a vállán:
– Elnézést, nem fésülné le a haját, nem látok rendesen...
A néző megfésülködik, kényelmesen elhelyezkedik, de megint jön a kérés.
– Bocsánat; üljön már egy kicsit jobbra vagy balra, nem látok tisztán...
Az elöl ülő jobbra helyezkedik, de azért mérgesen hátraszól:
– Esetleg távcsövet ne adjak?
– Nem, köszönöm, az van a puskámon...

A három barát
Ceausescu idejében három jó barát vándorol a poros, göröngyös román autósztrádán: a paradicsom, a paprika és a rántott hús. Egyszerre feltűnik a hátuk mögött három rongyos román. A paradicsom és a paprika veszett futásba kezd, ám a rántott hús meg sem mozdul.
– Szaladj, te őrült, ezek megesznek! – kiáltják vissza társai.
– Ugyan már – felel vissza nyugodtan a hús -, engem itt nem is ismernek!...

Ha meghalna Ceausescu
Ceausescu elvtárs, a Kárpátok Oroszlánja, a román nép Lánglelkű Vezére álruhában jár-kel az országban. Egy napon megszólít egy férfit Kolozsváron.
– Mondja, ha meghalna Ceausescu, maga örülne?
– Hajaj, persze!
– És elmenne a temetésére tapsolni?
– Természetesen!
– Talán még rá is csinálna a sírjára?
– Na, azt már nem.
– Miért?
– Utálom a sorbanállást...

Komputerek
Három komputer beszélget összekapcsolva: a magyar, a román és az amerikai. Megszólal a magyar:
– Nincs hús, nincs hús...
A román:
– Mi az, hogy hús, mi az, hogy hús?...
Az amerikai:
– Mi az, hogy nincs, mi az, hogy nincs?...

Rémült dörömbölés
Ceausescu meghal, de rossz magaviselete miatt a mennyországba nem fogadják be, lezavarják a pokolba.
Egy hét múlva rémült dörömbölés a mennyország kapuján, Szent Péter kinyitja a kaput, és meghökkenve látja, hogy a küszöbön három ördög áll.
– Hát ti mit kerestek itt? Nektek a pokolban volna a helyetek.
– Mi vagyunk az első menekültek...

Élet a szocialista pokolban
Meghal az öreg cigány, természetesen a pokolba jut, de mint öreg róka, választhat, hogy hová kerüljön: a kapitalista vagy a szocialista szektorba. Az előbbit választja, mivel a régi cimborák is mind ott vannak. Mint életében, itt is vízhordóként dolgozik.
Egyszer Szent Péter ellátogat ide, hát látja, hogy az öreg nagyon le van robbanva. Kéri is, hogy átkerülhessen a szocialista szektorba. Szent Péter megsajnálja, áthelyezi.
Vagy fél év múlva Szent Péter ismét ellátogat a pokolba, hát látja, hogy az öreg meg van hízva, majd' kicsattan a bőréből. Meg is kérdi, hogy tán valami főnök lett itt? Mire a cigány:
– Á, dehogy! Vízhordó vagyok én itt is. Csakhogy itt, ha van víz, nincs veder; ha van veder, nincs víz; ha meg véletlenül van víz meg veder is, én akkor veszem ki a szabadságot!

Egy ember a füvet legeli
Gorbacsov Amerikában jár és Reagan elnök társaságában a Central parkban sétálnak. Gorbacsov észreveszi, hogy egy ember a füvet legeli. Szóvá is teszi:
– Azt mondták, hogy itt óriási jólét van, akkor hogy létezik ilyen?
Reagan elővesz a zsebéből száz dollárt, és azt mondja:
– Fogja, jóember, aztán menjen, és lakjon jól!
Egy év múlva már Moszkvában, a Kreml parkjában sétálgatnak. Reagan észreveszi, hogy egy ember legeli a füvet. Szóvá is teszi:
– Még te tettél szemrehányást nekem, amikor nálatok is van ilyen?!
Gorbacsov elszégyelli magát, és elővesz tíz rubelt.
– Fogja, jóember, vegyen egy sarlót, mert így sose lakik jól!


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.