Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A pártfegyelem az pártfegyelem

Új forint

A párttitkár kihirdeti a taggyűlésen, hogy januártól beindul az új gazdasági mechanizmus, valamint ki fogják adni az új forintot, aminek az egyik oldalán fagylalt lesz, a másikon pedig galamb.
– És ez mit jelképez? – kérdi az egyik hallgató.
– Azt, hogy aki nem nyal, az repül – feleli a párttitkár.


Állati ügyek

Az elefánt egy rohanó csigával találkozik. Megkérdi:
– Hová olyan sietve?
– Futok a kommunizmus elől. Tudod, nekem is van házam, a feleségemnek is, a gyerekeimnek is, és ezek mindent elvesznek. Jobb, ha te is futsz!
Erre az elefánt is elkezd futni és találkozik a medvével.
Kérdezi a medve:
– Hová futsz, elefánt?
– Futok a kommunizmus elől. Tudod, én is nagy lábon élek, a feleségem is és a gyerekeim is, és ezek mindenből ügyet csinálnak. Jobb, ha te is futsz!
Erre a medve is futni kezd.
Találkozik a róka komával, aki kérdezi tőle:
– Hová futsz, medve?
– Futok a kommunizmus elől. Tudod, nekem is van bundám, a feleségemnek is, a gyerekeimnek is, és ezek mindent elvesznek tőlünk. Jobb, ha te is futsz!
A róka gondolkodni kezd: "Miért fussak? Vörös is vagyok, ravasz is, belőlem még párttitkár is lehet!"


Három fegyelmi

Új agronómus érkezik a tsz-be. A párttitkár annak rendje és módja szerint elkéri a partkönyvet és végiglapozza. Meglepve tapasztalja, hogy három pártfegyelmi is van benne.
– Mondja, agronómus elvtárs, miért kapta ezt a három pártfegyelmit?
– Az elsőt még 1953-ban kaptam, amikor Sztálin meghalt, és írták az újságok, hogy egymillió rubelbe került a temetése. Én meg azt mondtam, hogy ennyi pénzért az egész Központi Bizottságot is eláshatták volna...
– No és a másodikat miért kapta?
– 1964-ben, amikor Hruscsovot leváltották. Az íróasztalom üveglapja alatt ott volt Hruscsov képe, én meg nem vettem ki, hanem mellé tettem Brezsnyev képét. Jön a párttitkár és kérdezi, hogy miért nem veszi már ki onnan ezt a szemetet? Én meg megkérdeztem, hogy melyiket...?
– És a harmadikat miért kapta?
– Azt most kaptam nemrégen. Megyek az utcán, és jön velem szemben a párttitkár. Mondja: "Agronómus elvtárs, miért nem volt ott a legutolsó pártgyűlésünkön?" Én meg azt mondtam: "A fene egye meg, ha tudom, hogy ez a legutolsó, elmentem volna!"


Nincs WC...


Felépítettek egy négyszintes házat. Az átvevő bizottság kiszáll, hogy átvegye az épületet. Mindent rendben találnak, és más majdnem átveszik, amikor valaki észreveszi, hogy nincs az épületben WC. Előkerítik a tervezőt, aki így védekezik:
– Az első szinten bölcsőde lesz, ők a pelenkába csinálnak. A második szinten a püspökök lesznek, ők Rómában székelnek. A harmadik szinten a zsidók lesznek, ők a szarból is pénzt csinálnak. A negyedik szinten pedig a pártbizottság lesz, ők meg minden szart egymásra kennek...


Női párbeszéd

– Képzeld, azt álmodtam az, éjjel, hogy a férjem impotens lett!
– Az nagyobb, mint a párttitkár?


Nyelvi ügyek

A párttitkár szól a gépírónőnek, húzzon papírt a gépbe, majd diktálni kezd:
– Összevont pártértekezletet tűzök ki, amelyen megtárgyaljuk a két hónappal ezelőtti központi bizottsági ülés határozatát. Az értekezletet a jövő héten kedden tartjuk meg.
A titkárnő megáll:
– Titkár elvtárs, a keddet egy vagy két dével írjam?
Rövid szünet, aztán a titkár határoz:
– Írja csütörtökre!


Amerika Hangja

Gazsi a munkából hazaérve minden alkalommal gyorsan becsukja a kis házikója ajtaját, és azonnal bekapcsolja a rádiót, hogy hallgassa Amerika Hangját.
Egy alkalommal a munkából hazaérve ugyanezt teszi, csak elfelejti becsukni az ajtót. Hallgatja az adást, de egy idő múlva ideges lesz, úgy érzi, hogy valaki figyeli. Ösztönszerűen hátranéz, hát uramisten, ki van ott? A helyi párttitkár!
– Mit csinálsz, te büdös gazember?! – ordítja.
Gazsi – lévén gyors gondolkodású ember – azonnal felkap két fedőt, őrült módon összeveri nagy ordítozás kíséretében, és válaszol:
– Kezsit-lábát csókolom, párttitkár elvtárs, zavarom az Amerika Hangját!
Ekkor a párttitkár egy óriási nagy pofont ad Gazsinak:
– A fene a piszkos pofádat, hát ezért nem tudom én hallgatni!!!


Nászéjszaka után

Az ifjú férj így szól a feleségéhez a nászéjszaka után:
– Mondd, drágám, hogy lehetséges az, hogy a negyedik férjed vagyok, és te mindeddig érintetlen maradtál?
– Úgy, kérlek – válaszol az asszony – hogy az első férjem KISZ-titkár volt, így hát állandóan várta a párt jóváhagyását. A második szakszervezeti titkár volt, így ő állandóan csak beszélt róla. A harmadik meg pártitkár volt, ő meg állandóan csak ígérgette.


Mindenki egyenlő

A cigánynak mondja a párttitkár:
– Ti is kaptok ingyen lelket, mint a tanárok, a törvényben is annyi jogotok van, mint a tanároknak. Éljetek hát a jogotokkal!
A cigány hazamegy, kérdik, hogy mit mondtak?
– Azt, hogy mindenki egyenlő, most már mindenki cigány.


Jó vicc

Egy reggel valaki berúgja a pártiroda ajtaját, berohan egy mérges kis ember, torkon ragadja a meglepett párttitkárt és ordítani kezd:
– Te szemét, mocsok, élősdi patkány! Teszek én rád is, meg a pártodra is, aljas népség...
A következő pillanatban berohan az ajtón egy másik férfi, és ijedten odakiáltja a dühöngőnek:
– Állj meg, Kálmán, csak vicceltem! Nem mi nyertük az ötvenmilliót a lottón!...


Két cápa beszélget

– Képzeld, barátom, olyan jót ebédeltem ma! – mondja az egyik.
– Na és mit ettél?
– Természetesen párttitkárt.
– És honnan tudod?
– Onnan, hogy gerinctelen volt és nem volt bőr a pofáján.


Színházi közjáték

A párttitkár színházba viszi a nejét, a Madame Pompadourt adják. Az első felvonás végén az asszony megkérdezi:
– Te, ki volt az a Madame Pompadour?
– Nem tudom, de várj, megkérdezem.
Oda is sétál a férj egy beszélgető csoporthoz, megkopogtatja az egyik férfi vállát:
– Elnézést, elvtársam, ki volt ez a Madame Pompadour?
Az illető tömören válaszol:
– Egy rokokó kokott!
A párttitkár megköszöni az információt, visszasétál a feleségéhez, aki izgatottan várja.
– Na, megkérdezted?
– Igen.
– És, ki volt ez a nő?
– Nem értettem, dadogott az illető...


Vigasztalják a párttitkárt

A falusi párttitkár súlyos beteg lesz. Tanakodnak a falu emberei, hogy miként vigasztalják meg, hiszen istentagadó. Majd gondolnak egyet, és belépnek hozzá e szavakkal:
– Áldja és gyógyítsa meg az elvtársat a legfelsőbb főmajom, az összes gorillákkal és csimpánzokkal!


Vizsgakérdés a rendőrségen

– Mi a különbség helyszínelésnél, ha egy kutyát, és ha egy párttitkárt ütnek el?
– A kutya előtt van féknyom...


A fifikás cigány

A párttitkár meglátja a cigányt, aki szintén párttag.
– Te cigány, azt mondják, hogy jársz a templomba!
– De járok én a taggyűlésre is!
– De azt mondják, hogy pénzt is dobtál a perselybe!
– De fizsetem én a tagdíjat is!
– De azt mondják, hogy megcsókoltad Krisztus lábát a kereszten!
– Megcsókolom én a magáét is, ha ott lesz!


A pártfegyelem – az pártfegyelem...

Brezsnyev Magyarországra látogat. Kádárral sétálgatnak a pesti utcán. Brezsnyevnek feltűnik, hogy nem kísérik őket sehol a biztonsági emberek. Szóvá is teszi:
– Mondd, János, te csak így minden őrizet nélkül sétálsz bármikor itt Budapesten?
– Igen, Leonyid Iljics.
– És nem félsz attól, hogy valaki megtámad, leüt?
– Ugyan, Leonyid Iljics, nálunk az emberek 95 százaléka rendes, becsületes, tisztességes ember, azoknak ilyen eszébe sem jut!
– Jó, jó, de mi van a maradék 5 százalékkal?
– Azokat meg köti a pártfegyelem...


A Lenin-kép előtt

Rendszerváltás idején a párttitkár odamegy a falon lógó Lenin-képhez.
– Iljics, Iljics, mi lesz most velünk?
– Mi lenne – válaszol a kép -, engem leakasztanak, téged meg fel...


Ez már a kommunizmus?

Bemegy a zárkányi párttitkár P. elvtárshoz, és megkérdezi.
– Elvtárs! Ez már a kommunizmus, vagy lesz ennél még rosszabb is?


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.