Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

"Kombájnjaink viszonozták a tüzet"


Megy a vonat...

Megy a vonat a kommunizmus felé, amelyen Lenin elvtárs a masiniszta. Viszonylag rövid út megtétele után előrerohannak az utasok a vezérlőállásba.

– Lenin elvtárs, elfogyott a fűtőanyag, hogy jutunk így el a kommunizmusba?

– Elvtársak, a gőzös kazánjába dobálják be ruháikat, az is éghető, így is tovább tudunk haladni.

Az utasok leszórják ruháikat, elégetik, ám ez kevésnek bizonyul.

– Lenin elvtárs, már megint leálltunk. Mit tegyünk? Hogy jutunk így el a kommunizmusba?

– Elvtársak, az önöknél lévő élelmiszer is éghető anyag, dobálják be a kazánba!

Kis idő múlva újra mennek:

– Lenin elvtárs, az élelem is elfogyott és megint leálltunk!

– Na, elvtársak – mondja Lenin -, akkor nincs más hátra, mint a mögöttünk lévő talpfákat is fel kell szedni.

Ám a talpfák gyorsabban fogynak, mint amennyit a gőzös kazánja eszik. Kisvártatva megint lefulladnak. Az utasok megint mennek:

– Lenin elvtárs, nincs élelmünk, éhezünk. Nincs ruhánk, fázunk. Előre jutni nem tudunk, de vissza se tudunk menni, mert felszedtük a mögöttünk lévő talpfákat. Mit csináljunk, hogy eljussunk a kommunizmusba?

– Most már semmit. Megérkeztünk.


Pályadíjak

A Ki tud többet a Szovjetunióról? vetélkedő legjobbjai egy-egy kakukkos órát kapnak. A harmadik helyezett olyat, amelyből kijön a kakukk és kakukkol. A második helyezett olyat, amelyből kijön a kakukk és azt mondja: Lenin. Az első helyezett olyat, amelyből kijön Lenin és azt mondja: kakukk.


Lenin Lengyelországban

Egy külföldi turista a Tretyakov Képtárban hosszasan álldogál az egyik festmény előtt, melynek címe; "Lenin Lengyelországban" Végül a tárlatvezetőhöz fordul:

– Ne haragudjon, de sehogy sem értem ezt a képet! Ez a hölgy itt az ágyon ugye Krupszkaja, Lenin szerelme?

– Természetesen.

– De ez a meztelen férfi itt mellette nem is hasonlít Leninre!

– Hát persze, hogy nem, ez egy orosz katonatiszt.

– De hát akkor hol van Lenin?!

– Hát Lengyelországban!


A göthös

Sztálin nagy beszédet tart, amikor a harmadik sorban valakire nagyon rájön a köhöghetnék. Hosszasan köhög. Sztálin vészjóslóan félbeszakítja beszédét és megkérdezi:

– Elvtársak, ki meszelte köhögésével a beszédemet zavarni?

Senki nem jelentkezik, mire Sztálin Berijához fordul:

– Berija elvtárs, kísérje ki az első sort!

Az első sorban ülők eltávoznak.

Pár perc múlva a köhögési jelenet megismétlődik, a harmadik sorban ülő elvtárs ismét nem jelentkezik.

– Berija elvtárs, kísérje ki a második sort!

Berija teljesíti az utasítást.

A göthös elvtársra újból rájön a köhögés, s mivel most már a harmadik sor következik, hogy a sorában ülő társait megmentse, Sztálin kérésére jelentkezik.

Sztálin így fordul Berijához:

– Berija elvtárs, vezesse el az elvtársat a Kreml ügyeletes orvosához, mert a szocializmusban a legfőbb érték az ember!


Mi szeretnél lenni?

1951-ben valahol a Szovjetunióban megkérdezik Móric Móricovicsot, az általános iskolás kisdiákot:

– Mi szeretnél lenni, ha a nagy Joszif Visszárionovics Sztálin lenne az édesapád?

– Árva...


Sztálin a mennyországban...

Sztálin meghal és jelentkezik a mennyország kapujánál. Szent Péter beszól a birodalmába:

– Órákat, ékszereket eldugni, agyalok föl a padlásra! Jön Sztálin!


Ki az úr?

A kocsmában azon folyik a vita, hogy ki a legnagyobb úr a világon.

Az egyik mondja, hogy Sztálin, a másik, hogy az angol királynő. Sorolnak még sok mindenkit, de a cigány azt mondja, hogy egyik sem.

– Hanem akkor ki?

A cigány rámutat a falon Sztálin képére, amelyen éppen akkor ül egy légy, és végzi a dolgát.

– A légy, mert ő még Sztálint is leszarja.A kíváncsi feleség

Egyszer Hruscsov felesége anyaszült meztelenül odaáll Hruscsov elé és így szól:

– Nyikita, hadd üljek már fel a nyakadba!

Hruscsov szabódik egy ideig, végül rááll. Az asszony felül a nyakába és így szól:

– Most menjünk a nagytükör elé!

Hruscsov odaviszi és megáll. Ekkor az asszony:

– Na jól van, most már letehetsz!

Hruscsov megkérdezi:

– Mire volt ez jó?

– Csak meg akartam nézni, hogy néznél ki parókában!


Hruscsov idejéből

Az amerikai űrszonda leszáll a Mars bolygón, a Mars-lakók ijedten körülállják a rakétát. Az amerikai parancsnok leszúrja a zászlót, és elkezdi az ilyenkor szokásos szöveget:

– Az Amerikai Egyesült Államok nevében, a rám ruházott joguknál fogva ezt a bolygót...

– Állj, uram, ön elkésett! – vág közbe egy Mars-lakó.

– Hogyhogy?

– A múlt héten itt járt egy kicsi, kövér, kopasz emberke, és addig verte a cipőjével az asztalt, amíg ki nem adtuk neki a földeket hibrid kukoricát termeszteni...


Szovjet aranyérem

1964 októberében a tokiói olimpia egybeesett Hruscsov leváltásával. Ekkor suttogták a következő viccet:

– Ki szerezte a szovjet olimpiai csapat első aranyérmét?

– Brezsnyev ökölvívásban, amikor kiütötte Hruscsovot.


Egy jó és egy rossz hír

Brezsnyev irodájába belép a hírszerzés vezetője.

– Brezsnyev elvtárs, van egy jó és egy rossz hírem, melyiket mondjam előbb?

– Essünk túl előbb a rossz híren.

– A kínaiak is feljutottak a Holdra.

– Ez tényleg borzasztó, hogy már így utolértek minket technikailag. És mi a jó hír?

– Mind felment!


A szovjet-kínai viszonyról

A Kremlben elszaporodnak az egerek. Brezsnyev pályázatot hirdet, hogyan lehetne a rágcsálókat kiirtani. Végül a legsikeresebbnek Ivan Ivanovics bizonyul, akinek sikerült egy olyan kis motoros műegeret előállítania, amelyet mikor szabadon engednek a Kreml folyosóján, illeg-billeg a többiek előtt, majd megfordul, s beveti magát a folyóba – az összes többi egér pedig utána.

Másnap Brezsnyev magához kéreti a feltalálót.

– Gratulálok, Ivan Ivanovics! De mondja, egy ilyen kis kínait nem tudna készíteni?


Moszkvai tüntetés

Tüntetés van Moszkvában, a Vörös téren. Jelentik a demonstrációt Brezsnyevnek. Brezsnyev egykedvűen fogadja a hírt:

– Hadd tüntessenek!

Fél óra múlva újabb hírrel mennek hozzá:

– A tüntetők esznek.

Mire Brezsnyev:

– Hadd egyenek!

– Igen, Brezsnyev elvtárs, de pálcikákkal...


Mákos példázat

A Szovjetunió-Kína ellentét idején postán érkezik egy zsák a Kremlbe. Kinyitják, tele van mákkal, mellette egy cédula: "Ennyien megyünk, Mao."

Egy hét múlva ugyanez a zsák visszaér Pekingbe. Kinyitják. Benne a mák megdarálva, mellette egy cédula: "Így küldünk vissza!"


TASSZ-jelentés a 60-as évekből

A kínai határ mentén békésen dolgozó kombájnjainkra a kínai határőrök tüzet nyitottak. Kombájnjaink viszonozták a tüzet, majd felszálltak és visszatértek bázisukra...


Hol járunk?

Brezsnyev és felesége lefüggönyözött hintóban világ körüli útra indulnak.

– Hol járhatunk most, drágám? – kérdi a feleség.

Brezsnyev kinyújtja az ablakon a karját:

– Amerikában vagyunk.

– De hát honnét tudod?

– Leköpték a kezemet.

Mennek tovább. Kicsit később az asszony megint megkérdezi.

– Hol járunk most?

Brezsnyev kidugja karját az ablakon, majd válaszol:

– Most járunk Magyarországon.

– De hát miből gondolod?

– Kezet csókoltak.

Folytatják útjukat. Később az asszony megint kíváncsiskodik:

– Most hol vagyunk, drágám?

Brezsnyev ismét kinyújtja karját az ablakon.

– Most már itthon vagyunk a Szovjetunióban.

– Megint kezet csókoltak?

– Nem, lelopták az órámat!


Mikojan dilemmája

– Brezsnyev elvtárs, hallod, mit javasol az amerikai elnök? Nyissuk meg a határainkat mi is, hogy menjenek az elvtársaink más országokba is – mondja Mikojan. – Hát mondd, Brezsnyev elvtárs, ki marad akkor itt a Szovjetunióban?

– Hát te, meg az a hülye Podgornij!


Az aranyóra

Brezsnyev és Koszigin utaznak haza Nasszer temetéséről. Brezsnyev megszólal:

– Te, Alekszej! Láttad Nasszer kezén azt a szép aranyórát?

– Nem, mutasd!


A két hiba

Kosziginnek szobrot állítanak Moszkvában. A szakértők szerint nagyon jól sikerült az alkotás, ezért kihirdetik, hogy aki egy hibát is talál benne, magas jutalomban részesül, Özönlenek az emberek, de hibát senki sem talál. Egy öreg grúziai paraszt arra jár és kijelenti, hogy két hiba is van az alkotásban. Persze mindjárt körülfogják az emberek az öreget és kérdezgetni kezdik.

– Bátyuska, no mondja már, mik azok a hibák!

– Az első az, hogy ferdén van a kötél a nyakán.

Mindenki elámul és szólnak az öregnek:

– Bátyuska, a maga szemével valami baj van, hiszen nincs annak kötél a nyakán!

Megszólal az öreg:

– Hát ez a második hiba...

Sztriptízbár Moszkvában

Az idegenforgalom felvirágoztatása érdekében Brezsnyev utasítást ad az első sztriptízbár megnyitására Moszkvában. A bár megnyílik, egy hétig működik, de utána be kell zárni az érdektelenség miatt.

Brezsnyev hívatja a bár vezetőjét és felelősségre vonja. Az illető magyarázkodik:

– A berendezés a legkorszerűbb volt, a legkiválóbb nyugati italokat szolgáltuk fel, és a táncosnő is a legmegbízhatóbb volt: 35 éve párttag.


Hiányzó kitüntetések

Melyik három kitüntetést nem kapta meg Brezsnyev?

A Hős anya, a Hős város és a Tiszta udvar, rendes ház!


Biztos jel...

Brezsnyev elvtárs a tajgában van kolhozlátogatáson. Egyik este egy biztonsági őr észreveszi, hogy nincs sehol. Eltűnt. Nagy titokban elkezdik keresni, s eltelik egy, két, sőt három nap, és nem találják. A biztonsági őr ekkor találkozik a nyulacskával és megkérdezi tőle:

– Te nyulacska, nem láttad a mi Brezsnyev elvtársunkat?

– Hajaj – sopánkodik a nyúl -, biztos megette a medve koma!

– Honnan tudod? – ripakodik rá az őr.

– Hát onnan gondolom – feleli -, hogy a medve koma három napja kitüntetéseket kakál...


A jó elvtárs

Lenin felébred a Mauzóleumban és látja, hogy nincs mellette Sztálin. Megkérdezi az őrtől:

– Miért nem fekszik itt Sztálin elvtárs?

– Hát, mert nem volt jó elvtárs – feleli az őr.

– Nem volt jó elvtárs? Akkor most ki a jó elvtárs?

– Brezsnyev elvtárs.

– Akkor miért nem fekszik itt mellettem?!


A cetli

Becsöngetnek éjszaka Brezsnyev lakásába. Brezsnyev felveszi a köntöst, és kisétál komótosan az előszobába. Ott benyúl a köntös zsebébe, elővesz egy kis cetlit, és megkérdi:

– Ki az?


Tíz év börtön...

Egy ember felmászik a Lánchíd tetejére és elkezd ordítani: "Brezsnyev hülye! Brezsnyev hülye!" Leszedik. Elviszik. Elítélik. Tíz évet kap. Kettőt azért, mert felmászott, nyolcat pedig azért, mert elárulta az államtitkot...


A papagáj esete

Egy papagáj repked a Vörös téren, és azt rikácsolja: "Hülye Brezsnyev! Hülye Brezsnyev!" Rendőrök erednek a nyomába, figyelik, melyik ablakon repül be. Becsengetnek abba a lakásba, amelyiknek az ablakán a madár beszállt. A papagájt a gazdája ijedten bedugja a hűtőszekrénybe, mielőtt a rendőröknek ajtót nyitna.

A rendőrök kutatnak, de nem találják a tettest, majd elnézést kérve dolguk végezetlenül távoznak.

A félig megfagyott papagájt ezekkel a szavakkal engedi ki a gazdája a hűtőszekrényből:

– Kellett neked öt perc Szibéria?!


Egy kérdés 1980-ban

– Ettél már Brezsnyev-szalonnát?

– Nem.

– Él is még a disznó...


A Kreml padlásán

Kádár és Brezsnyev Moszkvában, a Kreml padlásán herélik a galambokat. Miért?

– Hogy el ne csesszék a békét.


Inkognitóban

Brezsnyev Magyarországra készül, de inkognitóban akar jönni. A pártközpont kitalálja, hogy jöjjön a Barátság Kőolajvezetéken. A magyar fogadóbizottság Százhalombattánál várja, de a megbeszélt időpontra nem jön. Eltelik egy óra, nem jön. Eltelik két óra, nem jön. Egyszer csak felnyílik a csővezeték ajtaja, és kikászálódik belőle Brezsnyev.

– No de Brezsnyev elvtárs, nem ekkorra váruk!

– Elvtársak! Tudják, milyen nehéz az árral szemben úszni?!

El lehet-e hagyni a nagy medvét?

Brezsnyev és Kádár sétálgatnak az erdőben. Egyszer csak kiugrik eléjük egy hatalmas termetes medve, és éhes ordítással szaladni kezd feléjük. Brezsnyev hátraarcot csinál, és rohanni kezd visszafelé. Kádár a hátizsákjából előkap egy sportcipőt, ledobja a gumicsizmát, és lábbelit cserél. Brezsnyev meghökkenten szól oda:

– Megőrültél? Mindegy, mit veszel fel, a medvét úgysem tudod lehagyni?

– Nem is a medvét akarom lehagyni, hanem téged...


Amit Brezsnyevék meglátnak...

Brezsnyev és Kádár egymás mellett pisilnek.

Brezsnyev odaszól:

– Miért takarod annyira, láttam én már ilyet!

– Mert amit ti megláttok, annak követelitek a felét!


OKÉ

Brezsnyev magyarországi látogatása alkalmával megtekint néhány üzemet. Amikor a tsz-hez érnek, Brezsnyev csak ennyit szól: "Oké:"

Utána elmennek a Lenin Kohászati Művekbe. Brezsnyev itt is így szól: "Oké."

Aztán következik a Paksi Atomerőmű. Brezsnyev megint csak ennyit mond: "Oké."

Kádár kíváncsi lesz és megkérdezi:

– Mi az, hogy oké?

Mire Brezsnyev: – Orosz-oké!


A merénylő

Brezsnyev beszédet mond a Vörös téren. Egyszer csak valaki rálő, de a lövés célt téveszt. A KGR percek alatt elfogja a merénylőt, s megkezdődik a kihallgatás:

– Neve?

– Iván Ivanovics.

– Foglalkozása?

– Mesterlövész.

– Maga?! Mesterlövész?! Hiszen elhibázta!

– Miért, maga tudna célozni, ha állandóan lökdösnék, hogy: "Lője már le! Lője már le!"?


Zsíros kenyér

Brezsnyev meghal, és felkerül a mennyországba, de ott már szabad választás van, a páciensek eldönthetik, melyik részlegbe akartak menni, a szocialistába vagy a kapitalistába. Leonyid természetesen a szocialistát választja, ám napokig csak zsíros kenyeret kap a beköltözés után. Egy hét múlva megunja, és megkérdezi Szent Pétert:

– Elnézést, Péter elvtárs, nem tudnának más ételt is adni, mint zsíros kenyeret?

Péter morózusan válaszol:

– Egy emberre nem főzünk!


A másvilágon

Meghal Brezsnyev, és felkerül a másvilágra. Látja, hogy Lenin követ mos. Megkérdi, hogy miért csinálja.

Lenin azt feleli:

– Ezt is kell valakinek.

Brezsnyev továbbmegy és látja, hogy a folyosó másik végét Roosevelt mossa.

– Úristen! – kiált elszörnyedve. – Ti mindig ezt csináljátok?

– Nem – feleli Sztálin -, csak akkor, amikor Hitler az ügyeletes.


Mindenkinek a maga baja...

Brezsnyev meghal, felkerül a mennyországba, de – bár nem volt olyan túl nagy bűne – az Isten azt a penitenciát rója ki rá, hogy a száz méter hosszú főfolyosót minden nap fel kell törölnie.

Első nap neki is fog, de félúton nagyon megfájdul a dereka, kiegyenesedik, és meglátja egy üvegezett ajtó mögött Hitlert, aki ceruzát rágcsálva mered egy üres papírlapra. Brezsnyev persze felháborodva siet az Istenhez:

– No de, hogy van ez, én, aki világéletemben csak vodkát ittam, nem pediglen vért, én folyosót mosok, ez az Adolf meg, aki mégiscsak világégést okozott, és millió élet szárad a lelkén, csak ül egy irodában?!

– Hagyd el, fiam – válaszol az, Isten -, sok baja van neki is. Most kell lefordítania a "Mein Kampf"-ot németről héberre!...


Szulejmán tanácsa

Szulejmán török szultán, a mohácsi csata győztese és Brezsnyev orosz főtitkár találkozik a túlvilágon. Brezsnyev panaszkodik:

– Mondd, ti 150 évig uralkodtatok a magyarokon, és szeretnek benneteket. Mi még csak 40 éve uralkodunk, és utálnak bennünket. Miért?

– Mi két hibát nem követtünk el. Egyrészt nem tettük kötelezővé az iskolákban a török nyelvet, másrészt nem kellett megünnepelniük a mohácsi csatavesztés évfordultját.


Minek a helikopter?

Gorbacsov beszédet mond a leningrádi Putyilov gyárban.

– Elvtársak! Ha tovább fokozzuk a termelést, és mindenki rádob még egy lapáttal, akkor én ígérem maguknak, hogy öt év múlva mindenkinek saját lakása, saját kertes háza lesz! De ez semmi, elvtársak! Ha még tovább fokozzuk a termelést és mindenki rádob még egy lapáttal, akkor én ígérem maguknak, hogy újabb öt év múlva a ház mellett ott lesz a legújabb Lada gépkocsi. De ez semmi, elvtársak! Ha még tovább fokozzuk a termelést és mindenki rádob még egy lapáttal, akkor én garantálom maguknak, hogy újabb öt év múlva a ház és a Lada mellett ott tesz mindenkinek egy kis kétszemélyes helikopter is!

A munkások tátják a szájukat, mire az egyik hitetlenkedve megszólal:

– No de Gorbacsov elvtárs! Minek nekünk az a helikopter?

– Hogy minek, elvtársak? Egy óra alatt Moszkvában vannak, ha meghallják a rádióban, hogy ott kolbászt lehet kapni!


A vodka káros az egészségre

Gorbacsov hívei körutazást tesznek a Szovjetunióban, hogy a legeldugottabb kis falvakban is bebizonyítsák a lakosságnak a vodka káros hatását.

– És most nagyon figyeljenek! Ebben az üvegben tiszta, életet adó víz van, ebben a másik üvegben vodka. Most ezt a kis gilisztát belelógatom a vízzel teli üvegbe. Látják, milyen vidáman lubickol? S most belemártom a vodkás üvegbe. Látják, a giliszta kimúlt.

Egy hang a hátsó sorból:

– Akkor most már értem, miért nem ismerte eddig a falu a bélférget!


Lövések

Gorbacsov látogatást tesz a hideg télben ázó-fázó határőrök között. Csupán egy embert talál odakint:

– Misa fiam, adj le egy lövést, hogy a többiek meghallják, hogy itt vagyok!

A lövés eldördül, az őrház ablaka kinyílik és kiszól egy tiszt:

– Hoztak a vodkát?

– Nem – válaszolja a katona. – Gorbacsov jött meg.

Senki nem mozdul.

Gorbacsov parancsára másodszor, sőt harmadszor is elhangzik a lövés. A tiszt dühösen nyitja ki az ablakot:

– A jó édesanyád! Hát hol tanultál meg célozni, hogy háromból sem tudod eltalálni?

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.